за 2023 г.

Протокол заседания Совета № 01 от 17.01.23 - <Дата и время размещения 18.01.2023г. 08:07>

Протокол заседания Совета № 02 от 14.02.23 - <Дата и время размещения 15.02.2023г. 08:12>

Протокол заседания Совета № 03 от 21.02.23 - <Дата и время размещения 22.02.2023г. 08:03>

Протокол заседания Совета № 04 от 28.02.23 - <Дата и время размещения 01.03.2023г. 08:34>

Протокол заседания Совета № 05 от 21.03.23 - <Дата и время размещения 22.03.2023г. 08:12>

Протокол заседания Совета № 06 от 06.04.23 - <Дата и время размещения 07.04.2023г. 16:46>

Протокол заседания Совета № 07 от 11.05.23 - <Дата и время размещения 12.05.2023г. 14:25>