Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул Кирова, 112/2 пом. 63Н

8 (3902) 28-79-79 srokhakasia@mail.ru

Протоколы заседаний Совета за 2010 г.

Изменено 29.06.2023

Протокол заседания Совета Партнерства №9 от 15.01.10 - <Дата и время размещения 16.01.2010г. 08:07>

Протокол заседания Совета Партнерства №10 от 21.01.10 - <Дата и время размещения 22.01.2010г. 08:03>

Протокол заседания Совета Партнерства №11 от 28.01.10 - <Дата и время размещения 29.01.2010г. 08:08>

Протокол заседания Совета Партнерства №12 от 11.02.10 - <Дата и время размещения 12.02.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №13 от 18.02.10 - <Дата и время размещения 19.02.2010г. 08:05>

Протокол заседания Совета Партнерства №14 от 26.02.10 - <Дата и время размещения 27.02.2010г. 08:02>

Протокол заседания Совета Партнерства №16 от 11.03.10 - <Дата и время размещения 12.03.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №17 от 18.03.10 - <Дата и время размещения 19.03.2010г. 08:04>

Протокол заседания Совета Партнерства №18 от 26.03.10 - <Дата и время размещения 27.03.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №19 от 01.04.10 - <Дата и время размещения 02.04.2010г. 08:09>

Протокол заседания Совета Партнерства №20 от 08.04.10 - <Дата и время размещения 09.04.2010г. 08:06>

Протокол заседания Совета Партнерства №21 от 23.04.10 - <Дата и время размещения 24.04.2010г. 08:02>

Протокол заседания Совета Партнерства №22 от 29.04.10 - <Дата и время размещения 30.04.2010г. 08:07>

Протокол заседания Совета Партнерства №23 от 06.05.10 - <Дата и время размещения 07.05.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №24 от 27.05.10 - <Дата и время размещения 28.05.2010г. 08:09>

Протокол заседания Совета Партнерства №25 от 10.06.10 - <Дата и время размещения 11.06.2010г. 08:02>

Протокол заседания Совета Партнерства №26 от 16.06.10 - <Дата и время размещения 17.06.2010г. 08:05>

Протокол заседания Совета Партнерства №27 от 24.06.10 - <Дата и время размещения 25.06.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №28 от 30.06.10 - <Дата и время размещения 01.07.2010г. 08:07>

Протокол заседания Совета Партнерства №31 от 09.09.10 - <Дата и время размещения 10.09.2010г. 08:01>

Протокол заседания Совета Партнерства №32 от 24.09.10 - <Дата и время размещения 25.09.2010г. 08:02>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №33 от 14.10.10 - <Дата и время размещения 15.10.2010г. 08:01>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №35 от 02.11.10 - <Дата и время размещения 03.11.2010г. 08:05>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №36 от 17.11.10 - <Дата и время размещения 18.11.2010г. 08:02>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №37 от 30.11.10 - <Дата и время размещения 01.12.2010г. 08:01>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №38 от 09.12.10 - <Дата и время размещения 10.12.2010г. 08:04>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №39 от 16.12.10 - <Дата и время размещения 17.12.2010г. 08:05>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №40 от 23.12.10 - <Дата и время размещения 24.12.2010г. 08:02>

Выписка из протокола заседания Совета Партнерства №41 от 29.12.10 - <Дата и время размещения 30.12.2010г. 08:01>